Wystrzeleni w Kosmos

Wystrzeleni w Kosmos to projekt, który realizuje młodzież z Zespołu Szkół w Garbowie od 15 sierpnia 2016r. Pomysłodawcą działań projektowych była sama młodzież, zaś inicjatorem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie. Projekt będzie realizowany przy finansowym wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Równać Szanse. …

Ja i inni…

 Od września do lutego w naszej szkole realizowany był projekt profilaktyczny: „Ja i inni…” Adresowany był do uczniów IV – VI klas SP oraz I i II klas gimnazjum. Głównym jego celem była nauka poprawnych kontaktów interpersonalnych. Uczniowie podczas trwania projektu zdobywali umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych warunkach: poznawali zasady savoir …

Projekt edukacyjno-wychowawczy – Mocni bez przemocy

Projekt „Mocni bez przemocy” adresowany jest do uczniów V -VI klasy SP oraz I klasy gimnazjum. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji na terenie szkoły. I. Założenia ogólneProjekt „Mocni bez przemocy” adresowany jest do uczniów V –VI klasy SP oraz I klasy gimnazjum. Głównym jego celem jest …