RODO

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie informuje, że funkcję Inspektora Ochrony Danych w szkole pełni pani Katarzyna Żółkiewska-Malicka.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@zeto.lublin.pl  lub pod numerem telefonu: 609-389-097.
Informuję również, że klauzule RODO są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły.