Szkolny Klub Wolontariusza

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Szkolny Klub Wolontariusza Od października 2011 r. w Zespole Szkół w Garbowie I rozpoczął działalność Szkolny Klub Wolontariusza. Klub działa we współpracy z Lubelskim Centrum Wolontariatu. Na Lubelszczyźnie funkcjonuje ponad 60 Klubów, które zrzeszają blisko 1000 ochotników.
W naszym w r.szk. 2012/2013 zarejestrowanych zostało 26 wolontariuszy.

Główne cele to:

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych,
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.

Działalność Garbowskiego Klubu Wolontariusza obejmuje środowisko szkolne i pozaszkolne. Dotychczas podjęliśmy następujące inicjatywy:

 • „Poczytaj mi przyjacielu”- jest to akcja rekomendowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jej ramach chętni uczniowie/ wolontariusze czytają książki dzieciom w Klubów Przedszkolaka (Bogucin, Wola Przybysławska, Ługów) oraz w Oddziale Przedszkolnym w ZS w Garbowie.
 • „Zróbmy to razem”- jest to akcja polegająca na organizowaniu dzieciom czasu wolnego. Wolontariusze pomagają młodszym kolegom w nauce, w wykonywaniu prac plastycznych, bawią się z dziećmi, czy zwyczajnie rozmawiają z nimi.
 • „Biblioteka na nas czeka”- wolontariusze pomagali przy porządkowaniu zbiorów bibliotecznych w filii biblioteki w Bogucinie.
 • „Ocalić od zapomnienia”- pomoc w tworzeniu izby pamięci w filii biblioteki w Bogucinie.
 • „Dzień dziecka w każdy weekend”- wolontariusze organizowali w soboty spotkania dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy, podczas których przygotowywali dla nich zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, eksperymenty i doświadczenia oraz wiele gier, zabaw i konkursów.
 • Festyn Gminny- SKW włączył się w organizację festynu poprzez przygotowanie wielu atrakcji dla dzieci. Wolontariusze przygotowali m.in. stanowisko naukowe, kosmetyczne, fotograficzne, plastyczne, rękodzieła artystycznego, sportowe, gier i zabaw dla najmłodszych oraz paleontologiczne.

Przystąpiliśmy też do kilku akcji charytatywnych:

 • „Książka za uśmiech”- akcja polegała na zbieraniu książek dla dzieci (bajek, baśni, legend, wierszyków itp.). Została z nich utworzona biblioteka dla najmłodszych w ośrodku dla uchodźców w Białej Podlaskiej. Organizatorzy mają nadzieję, że efekty akcji pomogą dzieciom odnaleźć się w nowym i nieznanym miejscu oraz wywołają uśmiech na ich twarzach.
 • „Góra Grosza”- Jej celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
 • „Szkoło Pomóż i Ty”- Jej organizatorem jest Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Pomóż I Ty. Tegoroczna akcja stawia za cel pomoc 5- letniemu chłopcu, który urodził się z niedorozwojem kości udowej. Zbiórka pieniędzy odbywa się poprzez nabycie cegiełek w postaci pomocy naukowych.
 • „Nakrętki dla Adrianka”- Adrian Depta z Puław urodził się bez prawej dłoni. Adrian ma szansę żyć normalnie. Potrzebuje jednak protezy. Jej koszt to około 15 tys. zł. Jego rodziców nie stać na taki wydatek. W ramach akcji można przynosić plastikowe nakrętki. Mogą to być korki od butelek po napojach, od mleka, szamponów, dezodorantów, wszystkie plastikowe zakrętki, jakie tylko istnieją.
 • „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”- Jest to akcja ogólnopolska prowadzona przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka. W ramach akcji można przynosić odzież, obuwie, zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody.

Nasi wolontariusze wzięli również udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków oraz w porządkowaniu starego cmentarza.

Dodatkowo w r.szk. 2012/2013 wolontariusze pomagają dzieciom ze świetlicy środowiskowej „Laboratorium talentów” oraz podczas odbywających się raz w miesiącu w soboty, spotkań z cyklu „Sobotnie eksperymentowanie”.

W listopadzie przygotowali wróżby z okazji andrzejek, a w styczniu włączyli się w organizację choinki dla dzieci z klas „0”- III oraz dzieci pracowników szkoły.