Nasz hymn

Hymn Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Garbowską szkołą się szczycimy,
która przeżyła tyle lat.
Chodzili do niej nasi ojcowie.
Szkoło, już tyle lat.

Dziś nowe progi nas witają,
kwitnące wiosną krzewy bzu,
śmiechy, koledzy, ścieżka do wiedzy,
książka otwarta znów.

Szkoło tyle przeszłaś dróg spokojnych
i lat pogodnych
i tyle pięknych chwil,
Tą straszną nocą, gdy przemocą Cię ujęto, Szkoło,
nasze serca biją zgodnie rytmem spokojnym,
tych młodych, pięknych lat szczęśliwych,
Gdyż szkoła to nasz wspólny dom.