O szkole

Pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej w Garbowie pochodzi z 1529 roku. Dokumenty parafii z końca XVI i początku XVII wieku również potwierdzają fakt istnienia i działalności miejscowej szkoły. Potwierdza to również inwentarz kościoła z 1845 roku.

Pierwsza próba powołania szkoły publicznej miała miejsce w 1847 roku, jednak oddanie jej nastąpiło dopiero w 1860 roku. Na podstawie dokumentów można stwierdzić, że w latach 1895-1901 szkoła w Garbowie była szkołą o trzech oddziałach. Zajęcia w szkole zaczynały i kończyły się odmówieniem modlitwy. W izbach lekcyjnych nauka trwała od 8-mej do 19-tej, na trzy zmiany.

Widok na „nową” szkołę w 1934 roku z tyłu widać starą szkołę

 

11 listopada 1934 roku odbyła się uroczystość przekazania nowego gmachu szkolnego. Radykalnie zmieniły się warunki pracy. 15 czerwca 1934 roku pierwsi w historii szkoły absolwenci klas VII otrzymali świadectwa. W czasie wojny budynek szkoły był miejscem noclegu umęczonych, głodnych kobiet, dzieci i starców. Szkoła w tych latach została ogołocona praktycznie ze wszystkiego, zostały tylko ściany.

1 września 1945r. rozpoczyna się pierwszy powojenny rok szkolny. Bez książek. Klasy są przeładowane. Od rana do wieczora trwają zajęcia. Wszyscy chcą zdobywać wykształcenie. Szkoła tętni życiem; rozpoczynają swą działalność Harcerze — zostało to wiele razy zauważone przez radio, prasę…

Budynek szkoły wymagał generalnego remontu. Jednak na poprawę warunków trzeba było czekać aż do roku 1971. Szkoła prowadziła szeroką działalność wychowawczą, działało harcerstwo, drużyna piłki nożnej, wielu uczniów odnosiło sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

W dalszych latach działalności szkoły mieszkańcy Garbowa zaczęli starać się o poprawienie warunków do nauki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, po wielu latach starań i pracy powstał nowy budynek szkoły. Uroczyste otwarcie nastąpiło 20 listopada 1993 roku. Szkoła stała się wizytówką naszej miejscowości. Dzisiaj, dzięki staraniom wielu osób możemy pochwalić się salą gimnastyczną, stołówką,pracownią komputerową.