Szkolny Klub Mediatora

Szkolny Klub Mediatora

Już od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w programie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

We wrześniu bieżącego roku szkolnego wśród klas V-VIII zostali wytypowani mediatorzy szkolni.  Pomagają oni rozwiązywać spory pomiędzy uczniami podczas spotka indywidualnych oraz grupowych.

18 października 2019r. wytypowani mediatorzy uczestniczyli w konferencji  szkoleniowej organizowanej przez sędzię p. Eleonorę Porębiak- Tymecka Koordynatora Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie na temat mediacji rówieśniczej.