Jestem bezpieczny

27 lutego w Szkole Podstawowej w Garbowie miało miejsce podsumowanie semestralnego projektu profilaktyczno-wychowawczego: „Jestem bezpieczny”. Projekt realizowany był w ramach wprowadzania w szkoleprogramu profilaktyki przemocy wobec dzieci: Chronimy Dzieci”, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 
                Na godz. wychowawczych realizowano zagadnienia dotyczące praw dziecka, możliwości i sposobów uzyskania pomocy w sytuacjach krzywdzenia,  używek oraz bezpiecznego korzystania z TV, komputera, telefonu. Klasy IV–VII szkoły podstawowej przygotowały plakaty dotyczące omawianych zagadnień. Klasy II gimnazjum przygotowały scenki na temat: „Nie, dziękuję nie biorę” (używki) „Nie krzywdź mnie!” (prawa dziecka), zaś klasa II c nagrała bardzo pouczający film na temat cyberprzemocy. 

            Wszystkim dzieciom, młodzieży i wychowawcom biorącym udział w realizacji projektu bardzo dziękujemy.       

                         Agnieszka Stępniak-Łuczywek psycholog Jolanta Marczak pedagog