Dyrekcja szkoły

DYREKCJA

mgr Nina Bartoszcze - Wylaź

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucyna Żak

WICEDYREKTOR 

Pani Aldona Gajda

SEKRETARKA