Ja i inni…

 Od września do lutego w naszej szkole realizowany był projekt profilaktyczny: „Ja i inni…” Adresowany był do uczniów IV – VI klas SP oraz I i II klas gimnazjum. Głównym jego celem była nauka poprawnych kontaktów interpersonalnych. Uczniowie podczas trwania projektu zdobywali umiejętności prawidłowego zachowania się w różnych warunkach: poznawali zasady savoir vivre’u, uczyli się rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, zapoznawali z pojęciem samooceny, a także doceniali zalety posiadania hobby.

Projekt zakończył się konkursem podczas którego uczniowie prezentowali wykonane plakaty, scenki a także odpowiadali na pytania dotyczące wyżej wymienionej problematyki.

 Osoby odpowiedzialne za realizację: pedagog Jolanta Marczak i psycholog Agnieszka Stępniak-Łuczywek