11 listopad- Dzień Niepodległości

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości SU przygotował audycję podczas, której zaprezentował najważniejsze fakty związane z tym wydarzeniem tj. ustanowienie Święta, znaczenie daty, dzieje obchodów, najważniejsze postacie i działacze niepodległościowi. W tym dniu na większości zajęć były przeprowadzone lekcje patriotyczne urozmaicone materiałem multimedialnym i śpiewem pieśni patriotycznych. W salach lekcyjnych …

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w Garbowie  w roku szkolnym 2020/2021                                                      Termin  Zadania  Formy Realizacji     Wrzesień Organizacja Pracy Samorządu Uczniowskiego Obchody „Dnia Chłopaka” Opracowanie planu pracy; wpisanie propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli samorządu do planu pracy. Okolicznościowa gazetka ścienna ,życzenia przez radiowęzeł,muzyczny upominek   …

Wybory SU

                                   Wybory do Samorządu Uczniowskiego Dnia 26.09.2021r.zostały ogłoszone wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. W tajnym anonimowym głosowaniu uczniowie wybrali następujące osoby: Przewodniczący  SU – Oskar Krasa kl.VIIIB Zastępca przewodniczącego- Paweł Misiński kl.VIIA Skarbnik- Iga Pożarowszczyk  kl.VIII C Sekretarz- Maja Jedlińska  kl.VIIIB Nowy SU opracował plan pracy na rok szkolny2021/2022,który został …

Zadania Samorządu uczniowskiego

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego           Rada Samorządu Uczniowskiego: 1.      Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 2.      Reprezentuje interesy wszystkich uczniów. 3.      Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. …