Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2015/2016 Lp.  Zadania Odpowiedzialni Cel Czas realizacji 1 Organizowanie uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie pierwszych klas, 11 listopada, święta tematyczne, 3 maja, zakończenie roku szkolnego Opiekun Samorządu Szkolnego ——— Cały rok szkolny 2 Prowadzenie radiowęzła Marek Sarnecki Piotr Kozak Aleksandra Filipiak Gabriela …