Wybory SU

                                   Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 26.09.2021r.zostały ogłoszone wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. W tajnym anonimowym głosowaniu uczniowie wybrali następujące osoby:

  • Przewodniczący  SU – Oskar Krasa kl.VIIIB
  • Zastępca przewodniczącego- Paweł Misiński kl.VIIA
  • Skarbnik- Iga Pożarowszczyk  kl.VIII C
  • Sekretarz- Maja Jedlińska  kl.VIIIB

Nowy SU opracował plan pracy na rok szkolny2021/2022,który został przedstawiony Pani Dyrektor i pozytywnie zaopiniowany.