MIKOŁAJKI W KLASACH 4-8

Samorząd Uczniowski po raz kolejny zorganizował Mikołajki w klasach 4-8.Uczniowie w tym dniu tradycyjnie ubrali się w coś czerwonego, specjalnego na spotkanie z Mikołajem, który odwiedził uczniów w klasach, niektórym wręczył przygotowane wcześniej upominki i chętnie pozował do zdjęć. Atmosferę tego dnia umiliły świąteczne piosenki i dekoracje, które pojawiły się na korytarzach i w salach.