Profilaktyka w naszej szkole

Misją naszej szkoły jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w tym szczególnym okresie jego rozwoju jakim jest nauka w szkole, jest to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Niestety, wciąż rośnie liczba problemów, z którymi borykają się nasze dzieci i młodzież. Pojawiają się wciąż nowe zagrożenia – trudny czas pandemii, nauczania zdalnego, zagrożenia związane z życiem on line. Jako szkoła nie tylko uczymy, ale staramy się wspierać rodziców w procesie wychowawczym. Temu właśnie mają służyć wszystkie nasze działania profilaktyczno-wychowawcze. Staramy się dać dzieciom wiedzę o tych zagrożeniach i nauczyć, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych.

W I półroczu bieżącego roku szkolnego 2021/22 realizujemy projekt „Jestem człowiekiem”. Na godzinach wychowawczych będziemy rozmawiać oprawach dziecka i prawach człowieka dorosłego, szacunku i tolerancji, właściwej komunikacji i o asertywności,  a także o tym, że człowiek jest istota społeczna (zastanowimy się w jakich grupach żyjemy, jakie panują w nich zależności i zjawiska społ.).

W II półroczu będziemy realizować projekt „Jestem bezpieczny”, podczas którego nasi uczniowie zdobędą wiedzę jak dbać o zdrowie ciała i duszy, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń cyfrowych, z Internetu, co to jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić, będziemy rozmawiać o używkach i uzależnieniach, a także o innych zagrożeniach, które niesie ze sobą współczesny świat!

Przez cały rok realizujemy również Program „Chronimy dzieci”, a także „Mistrz dobrego zachowania” (wybór na koniec I i II semestru mistrza klasowego)

                           psycholog Agnieszka Stępniak-Łuczywek i  pedagog Jolanta Marczak