Radosnego Alleluja!

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Symapatycy Szkoły,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy, aby TE święta
były czasem duchowego wzbogacenia i umocnienia dającego Radość, Pokój i Nadzieję.
Wszelkiej pomyślności i szybkiego powrotu do normalności.
Radosnego Alleluja!

Dyrekcja Szkoły