Zakończenie klas ósmych

25 czerwca 2020 r. odbyła się uroczystość z okazji ukończenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie przez uczniów klas ósmych. Spotkanie odbyło się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa Covid 19 w naszym kraju.

Wójt Gminy Garbów, pan Kazimierz Firlej, wręczył dyplomy i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą. Byli to Norbert Sagan z klasy VIII a oraz Edward Korbus z klasy VIII b. Oprócz świadectw z wyróżnieniem uczniowie ci otrzymali listy pochwalne za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a ich rodzice listy gratulacyjne.

Za świadectwa z wyróżnieniem zostali również nagrodzeni Oliwia Madejska i Bartosz Brzezicki z klasy VIII a. Dodatkowo Oliwia otrzymała nagrodę i podziękowania za pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy.

Ponadto uczniowie klas ósmych dostali medale za osiągnięcia sportowe, wysoką frekwencję i wzorową pracę w trudnym czasie zdalnego nauczania oraz nagrody za działalność społeczną na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.