Sukcesy naszych uczniów 2020

„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Ostatni rok szkolny 2019/20 obfitował w sukcesy, które osiągnęli wychowankowie Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Garbowie. Uczniowie zmierzyli się nie tylko w zawodach sportowych, ale także w konkursach organizowanych przez Lubelskie Kuratorium Oświaty. Z powodu koronawirusa część konkursów i zawodów została odwołana, do których uczniowie byli praktycznie przygotowani…

Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych oraz młodzieży we wszystkich województwach całej Polski. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły, czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego.

Nauczyciele naszej szkoły nie tylko potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty                      i zainteresowania, ale także motywować do wytężonej, uczciwej pracy.  Efektem tej pracy jest kilkadziesiąt zdobytych tytułów laureata i finalisty konkursów  przedmiotowych organizowanych przez KO z różnych przedmiotów: geografii, historii, jęz. polskiego, biologii i fizyki. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności uczniów, a ich sukces nie jest przypadkiem.                  W bieżącym roku szkolnym uczniowie, którzy przeszli przez  prawdziwy ogień i wykazali swój potencjał to przede wszystkim uczniowie klas szóstych. Takimi diamencikami są:

Emilia Opolska klasa 6a – laureatka z geografii –opiekun merytoryczny Agnieszka Nowak

Franciszek Mirosław klasa 7b- laureat z geografii –opiekun merytoryczny Agnieszka Nowak

Oskar Krasa klasa 6b –finalista z historii- opiekun merytoryczny Bożena Tuszyńska – Firlej

Chłopcy klas szóstych – I miejsce w powiecie lubelskim w piłce ręcznej chłopców – trener zwycięskiej drużyny – Michał Kuflewski

Nasza szkoła wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych                       i Oświatowych „Wektor” we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną corocznie organizuje konkurs recytatorski „Bronisław Pietrak-chłopski piewca Lubelszczyzny”, a od trzech lat ma on zasięg wojewódzki. W bieżącym roku szkolnym Emilia Opolska uczennica kl. 6a zajęła  w nim I miejsce. Organizatorami konkursu ze strony szkoły są: p. vice dyrektor Lucyna Żak, p. Iwona Woźniak oraz p. Anna Zając.

Na zakończenie roku szkolnego świadectwo z czerwonym paskiem ze średnią powyżej 5,0 odebrało 27 uczniów. Wśród nich najwyższą w szkole średnią ocen uzyskali uczniowie:

I miejsce – Emilia Opolska z kl. 6a – średnia 6,0

II miejsce  Maja Jedlińska z kl. 6b – średnia 5,67

III miejsce Łukasz Żaba z kl. 5b – średnia 5,5                                                                                                                                                                 

Pomimo tego, że od 12 marca uczniowie nie przychodzili do szkoły, a lekcje odbywały się tylko on-line, to chętnie brali udział  w szkolnych konkursach przygotowywanych przez nauczycieli, samodzielnie przygotowywali bardzo wartościowe merytorycznie prezentacje multimedialne.

Dużym  zainteresowaniem w okresie zdalnego nauczania cieszył się szkolny konkurs wiedzy „Kocham Cię, Irlandio”, który odbył się 22 czerwca. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu historii, kultury i tradycji oraz znajomością ciekawostek o Irlandii, a odpowiedzi udzielali zarówno     w języku polskim jak i angielskim. Sukces w tym konkursie odniosły uczennice:

I miejsce Natalia Wójtowicz z klasy 6c

II miejsce Emilia Opolska z klasy 6a

III miejsce Apolonia Dados z klasy 5b

Współcześnie w procesie lekcyjnym,  kluczową rolę odgrywają prezentacje  multimedialne PowerPoint. Według nowej podstawy programowej uczniowie na drugim etapie edukacyjnym powinni umieć przygotowywać i prezentować różnorodne zagadnienia. Do takich zadań z wielkim zaangażowaniem podchodzi m.in. Łukasz Żaba uczeń klasy 5b, który przygotował cykl 3 wystąpień na temat stosunków polsko- krzyżackich. Temat został opracowany z wielką dbałością i starannością merytoryczną. Dzięki bardzo dobremu przekazowi, bogatej szacie graficznej i wielu ciekawostkom spotkał się z wielkim uznaniem i zainteresowaniem rówieśników. Z pewnością przygotowany przez Łukasza materiał będzie służył kolejnym rocznikom jako pomoc  dydaktyczna oraz wzorzec doskonałego zaprezentowania tematu. 

Autorem innej, bardzo ciekawej prezentacji był Łukasz Marczak, także uczeń klasy 5b. W swojej pracy odkrył  przed koleżankami i kolegami tajemnice długiego życia króla Władysława  Jagiełły. Otóż – warto dbać o higienę, dobry sen  i nie korzystać z używek. Higieniczny tryb życia króla wpisuje się jako przesłanie i wskazówka dla współczesnych dotkniętych epidemią koronawirusa.

Obaj uczniowie wykonali także, unikalne wręcz, prezentacje na temat pierwszych odkrywczych podróży geograficznych z wykorzystaniem animacji, głosu oraz filmu.

Z jednej strony dobra prezentacja powinna być poprawna merytorycznie, zaskakująca czy też spójna graficznie, ale z drugiej strony nie może zawierać wszystkiego, bo i tak kluczowe jest to co osoba prezentująca  ma do powiedzenia. Taką prezentację, którą świetnie rozwinął w swoim przemówieniu Maciej Sołyga  mogliśmy obejrzeć i wysłuchać podczas Tygodnia Edukacji Globalnej. Zatem po pierwsze kluczowe dobre hasło, świetnie dobrane zdjęcia i doskonały mówca to rozwijane i cenione dziś umiejętności naszych uczniów. Maciek robi to świetnie….potrafi wyświetlać slajdy, wskazywać, gestykulować i operować głosem utrzymując uwagę wszystkich  słuchaczy.

Gratulujemy Rodzicom, którzy wspierają swoje pociechy w nauce, bo to najlepsza inwestycja             w przyszłość dziecka.

Wzorem i przykładem dla nas wszystkich niech będą słowa Świętego Jana Pawła II

“Jeśli chcesz znaleźć źródło

Musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj”

Tryptyk Rzymski