Szkoła w Garbowie będzie miała zmodernizowane łazienki.

Gmina Garbów wybrała wykonawcę na „Przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej w Garbowie” w ramach projektu „Szkoła w Garbowie dla Wszystkich”.
Oprócz dostosowania łazienek/toalet w ramach projektu zostaną zamontowane platformy schodowe oraz system komunikacyjno – informacyjny ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami poruszanie
się po budynku szkoły. Na wykonanie tej inwestycji Gmina Garbów pozyskała dofinansowanie z PFRON w kwocie 365 909,00 zł.