Podsumowanie konsultacji – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Garbowie na cele sportowe i rekreacyjne

Informuję że, przygotowana przez Gminę Garbów koncepcja zagospodarowania terenu przy Szkole w Garbowie, przekazana Państwu do konsultacji na stronie internetowej szkoły i Facebooku spotkała się z bardzo dobrym odbiorem i ogromnym zainteresowaniem. Listę poparcia dla zaproponowanych pomysłów zawartych w przedstawionej wizualizacji poparło ponad 800 osób. Aktualnie w Urzędzie Gminy trwają niezbędne czynności dla opracowania dokumentacji budowlanej.

Dziękuję Państwu za zainteresowanie i wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy z nadzieją na jej realizację.

                                                      Dyrektor Szkoły

                                                   Nina Bartoszcze – Wylaź