MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA

Od kilku lat w naszej szkole realizowany jest konkurs MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA.
Odbywa się on dwa razy w roku szkolnym (po I i pod koniec II semestru), a kandydatów do tytułu i zwycięzców wybiera klasa wraz z wychowawcą. Ma on na celu wyłonienie spośród uczniów tych, którzy są pozytywnym wzorem dla innych. Ma zachęcać do zachowań aktywnych, altruistycznych i uwrażliwiać na zasady dobrego zachowania, które powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych. W każdej klasie odbyły się zajęcia, których celem było zapoznanie uczniów ze standardami dobrego zachowania i wskazanie jaki mają one wpływ na codzienne życie, a przede wszystkim na relacje rówieśnicze. Mistrz – to taka osoba w zespole klasowym, która dla innych jest wzorem, przestrzega kodeksu klasowego oraz regulaminu szkoły, wyróżnia się aktywnością, chętnie niesie pomoc koleżankom i kolegom oraz cechuje się wysoką kulturą osobistą.
ZWYCIĘZCY w I semestrze roku szkolnego 2023/24:
I a Zofia Dados i Maciej Wrótny
I b Regina Koselska
II a Maciej Durak
II b Aleksandra Pszczoła i Gabriela Żak
III a Lilianna Sołyga
III b Alicja Pożarowszczyk IV Jakub Wrótny
V a Julia Paluch
V b Kacper Kozieł
VI Martyna Chatała
VII a Natalia Czernel i Katarzyna Jakubczak
VII b Blanka Zarzycka
VIII Karolina Pietruszka. Serdecznie gratulujemy!