Rekrutacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie pragnie przedłożyć Wam ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025.

Dla 3 i 4-latków, 5 i 6-latków proponujemy oddziały przedszkolne.

Do klasy pierwszej zapraszamy wszystkich 7-latków.

Zapisu dziecka można dokonać od 5 lutego do  4 marca 2024r. Stosowne druki niezbędne do rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 –14.30. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 5018014 lub mailowo szkola@garbow.pl

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy