VI Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”

„Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”- szósta edycja wojewódzkiego konkursu już za nami!

we współpracy  ze Szkoła Podstawowa w Garbowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „WEKTOR”  oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie, już po raz szósty, 8 grudnia 2023 roku zorganizowali konkurs recytatorski o zasięgu wojewódzkim, którego celem jest ocalenie od  zapomnienia i promocja wśród dzieci i młodzieży dorobku literackiego artysty ludowego Bronisława Pietraka. Patronat nad  konkursem objęli  Lubelski Kurator Oświaty oraz Wójt gminy Garbów.

 W konkursie wzięło udział 33 uczniów ze szkół podstawowych w Garbowie, Leścach, Przybysławicach, Jastkowie, Wojciechowie, Niemcach, Nasutowie, Sadurkach, Ożarowie, Maszkach, Woli Przybysławskiej. Każdy z uczestników zaprezentował dwa utwory.  Zwycięzcy ujęli członków komisji konkursowej doborem repertuaru, dykcją, interpretacją i ogólnym wyrazem artystycznym. W jury zasiadały Panie z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz  Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach i Urzędu Gminy Garbów. Nagrody oraz organizacja całego przedsięwzięcia  została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Garbów.

W kategorii klas IV-VI SP jury w składzie Mariola Błazik, Aleksandra Kozak – Kotowska, Katarzyna Miszczuk postanowiło przyznać następujące nagrody: 

I miejsce Antoni Rasz – ucz. kl. IV SP w Wojciechowie

I miejsce Marek Laprus – ucz. kl. V SP w Niemcach

II miejsce Martyna Chatała – ucz. kl. VI SP w Garbowie

II miejsce Adrianna Krojańska –  ucz. kl. VI SP w Wojciechowie

III miejsce Zofia Kowalczuk –  ucz. kl. IV  SP w Niemcach

III miejsce Franciszek Rocki  –  ucz. kl. VI SP w Leścach

Wyróżnienia otrzymali Karina Jędrych –  ucz. kl. VI SP w Garbowie i Tymoteusz Dadej – ucz. kl. VI 

w Ożarowie.

W kategorii klas VII-VIII SP jury w składzie Joanna Chapska, Małgorzata Pieczykolan, Lidia Grębicka postanowiło przyznać następujące nagrody: 

I miejsce Milena Twardowska – ucz. kl VII SP w Wojciechowie

I miejsce Ernest Walczewski –  ucz. kl. VIII SPw Ożarowie

II miejsce Julia Poleszak –  ucz. kl. VII SP w Jastkowie

II miejsce Wiktor Michałek – ucz. kl. VII SP w Wojciechowie

III miejsce Oliwia Gorączka – ucz. kl. VII SP w Sadurkach

III miejsce Adrianna Dados – ucz. kl. VIII SP w w Garbowie

Wyróżnienia otrzymały Gabriela Rogalska – ucz. kl. VII SP w Niemcach, Julia Kucaba- ucz. kl. VII SP w Ożarowie i Lena Kostyła – ucz. kl. VIII  SP  w Woli Przybysławskiej.

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.