Z wizytą w Warszawie

6 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 złożyliśmy drugą z kolei wizytę w Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach realizowanego programu pt. Przygoda z paragrafem…”. Pierwsza odbyła się w kwietniu I wtedy spotkaliśmy się z prokuratorem i sędzią. Uczestniczyliśmy w rozprawie karnej, która dotyczyła głównej bohaterki dramatu romantycznego Juliusza Słowackiego  pt.,,Balladyna”.  Wówczas  wszystkie niepodważalne dowody  przesądziły o jej winie. Dzięki tej wizycie poznaliśmy tajniki pracy sędziego i prokuratora. Kolejna wizyta pod hasłem ,,Przygoda z paragrafem- Przygoda z kryminalistyką” pozwoliła nam odkryć specyfikę pracy kryminologa i osoby sporządzającej portrety pamięciowe. Niektórzy z nas mogli zgłębić tajniki kryminologii, wcielając się w role najtrudniejszych zawodów świata. Dzięki  zgromadzonym materiałom  odkrywaliśmy metodologię badań zmierzających do rozwikłania zagadki dokonanego przestępstwa.

Następnie zwiedziliśmy Sejm,a  około godziny 16.00 udaliśmy się  do Warszawskich Łazienek. Miło było połączyć trudne tematy kryminologii z przyjemnym spacerem i zwiedzaniem.

Serdecznie podziękowania kierujemy do Pani Anety Michalskiej -Linek, głównej specjalistki ds. promocji w biurze komunikacji Ministerstwa Sprawiedliwości, za życzliwe przyjęcie, organizację wszystkich spotkań i bezinteresowną pomoc.

Pragniemy nadmienić, że nasz udział ww. programie był możliwy dzięki absolwentowi naszej szkoły – Michałowi Wylaziowi- magistrowi prawa, który jest pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości.