Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy „Nikotynie –Nie!”

Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy „Nikotynie –Nie!”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w X Wojewódzkim Konkursie Antytytoniowym „Nikotynie –Nie!”. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2021 r.
Formuła Konkursu , będzie polegała na uczestnictwie on – line oraz na przesłaniu (dostarczeniu) prac do siedziby organizatora. Konkurs składa się z trzech kategorii:
– wiedza – link do testu zostanie przesłany 17.11.2021 r. na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail,
– film – zapisany film na płycie CD zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie należy dostarczyć do organizatora Konkursu do 18.11.2021 r.,
 – komiks – pracę należy dostarczyć do organizatora Konkursu do 18.11.2021 r.
Nagrody konkursowe to nagrody rzeczowe, dyplomy ufundowane przez patronów Konkursu.
Szczegóły znajdują się w Regulaminie.