Praca szkoły od dnia 26.10.2020 r.

Pragniemy Państwa poinformować, że od 26.10. 2020 do 6.11.2020 r. w naszej szkole, klasy IV-VIII zostają objęte zdalnym nauczaniem.

Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji pracy szkoły otrzymaliście Państwo w dzienniku Librus.

Nauczanie w klasach I-III i oddziałach przedszkolnych odbywa się w trybie stacjonarnym.
Praca zdalna będzie prowadzona na platformie Classroom, zaś wszelkie informacje zamieszczane będą na dzienniku Librus.
Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach.
Zajęcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać będą się w trybie stacjonarnym.
Stołówka szkolna i świetlica pracują w trybie stacjonarnym.