Ważne numery kont bankowych

  • uczeń klas 1 – 7 dokonuje wpłaty/zobowiązuje się do wpłaty wartości podręcznika na konto wskazane poniżej; wpłaty należy dokonać NAJPÓŹNIEJ na tydzień przed końcem roku szkolnego, dowód wpłaty przedstawić wychowawcy;

NUMER KONTA 03 8702 1024 2000 0062 2000 0240 z dopiskiem PODRĘCZNIKI

Konto Rady Rodziców wpłaty w wysokości 30zł.

nr konta Rady Rodziców
82870210242000008820000010