Drodzy Uczniowie klas VIII!

Drodzy Uczniowie klas VIII!

Od 25 maja 2020 r. w naszej szkole dla Was będą prowadzone konsultacje. Jest to okazja do powtórzenia i utrwalenia materiału. Przypominamy, że w dniach 16.06.2020-18.06.2020 r. przystępujecie do egzaminu z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

Harmonogram konsultacji:

Poniedziałek
w godz. 14.00-14.45
       15.00-15.45 – język angielski P. A. Michońska, A. Pliszka

Wtorek
w godz. 14.00-14.45
      15.00-15.45 – język polski P. I. Woźniak

Czwartek
w godz. 14.00-14.45
      15.00-15.45 – matematyka P. A. Opolska

Pragniemy Was poinformować o możliwości skorzystania z zasobów biblioteki szkolnej.

Harmonogram pracy biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek -godz: 10.00-15.00
środa, piątek – godz. 9.00-14.00

Uczniu,

Nie korzystaj z  konsultacji, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans ( 1,5-2 m.) przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

     Dziękujemy       Dyrekcja szkoły