Informacja dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych

Na podstawie porozumienia z organem prowadzącym Gminą Garbów zajęcia dla dzieci zespołu wychowania przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego zostają zawieszone od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garbowie

Nina Bartoszcze – Wylaź