Projekt profilaktyczno-wychowawczy

Projekt „Zdrowy człowiek – zdrowy świat” adresowany był do uczniów klas IV, V, VI i realizowany w miesiącach wrzesień i październik b.r. Głównym jego celem było kształtowanie u dzieci świadomości zdrowego stylu życia – podkreślenie tego, że jesteśmy całością: ciało, psychika i świat – ziemia, powietrze, woda. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Jako ludzie jesteśmy wpisani w złożoną sieć życia. Uczestniczymy w opartej na zależności WIELKIEJ PLANETARNEJ WSPÓLNOCIE. Istniejemy, ponieważ istnieje wszystko inne – jako część wielkiej całości. Jesteśmy ludźmi – złożonymi z ciała, umysłu, serca, żyjemy wśród innych ludzi, zwierząt, roślin, w środowisku przyrodniczym – pod nogami mamy ziemię, nad głowami niebo… Dostrzeganie tych podstawowych prawd stanowi warunek naszego przetrwania, a właściwa relacja z przyrodą zadecyduje o naszym przetrwaniu. Musimy wiedzieć jak dbać o siebie i planetę.

W klasach zostały przeprowadzone godziny wychowawcze na których dzieci zapoznawały się z tematami: zdrowe ciało, zdrowa psychika i zdrowy świat, a następnie zespoły klasowe przygotowały plakaty. Podsumowanie projektu odbyło się 29 października 2019 r.