Gala podsumowująca konkursy kuratoryjne

31.05. 2019 roku odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych Lubelskiego Kuratorium Oświaty

KUL gościł najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego. Wzięli oni udział w uroczystej gali stanowiącej podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Przy udziale wicewojewody lubelskiego, kuratora oświaty i rektora KUL, wręczono nagrody w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych w bieżącym roku szkolnym. Poza wręczeniem nagród laureatom, celem uroczystej gali było również  promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych oraz  podziękowanie nauczycielom i dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami. Z naszej szkoły podziękowania, z rąk Pani Kurator Teresy Misiuk, otrzymali Filip Markiewicz – laureat konkursu geograficznego, Agnieszka Nowak – nauczycielka geografii oraz dyrektor szkoły Pani Nina Bartoszcze –Wylaź.