Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny

30 listopada odbył się II Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, zaś gospodarzem i fundatorem nagród Gminna Biblioteka Publiczna.

Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Wójta Gminy Garbów i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie. Wzięło w nim udział 55 recytatorów, którzy reprezentowali 14 szkół województwa lubelskiego.

Jury po wysłuchaniu 31 recytatorów w kategorii uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej postanowiło wyłonić 6 laureatów i przyznać 4  wyróżnienia.

Na I miejscu znaleźli się: Nina Caban (SP w Niemcach) i Franciszek Góra (SP w Nałęczowie);

II miejsce zdobyły Aleksandra Guz (SP w Maszkach) i Julia Nakonieczna (SP w Ożarowie);

III miejsce przypadło Nikoli Czerniec (SP w Wojciechowie) i Patrycji Stachyrze (SP w Maszkach).

Osoby wyróżnione to: Emilia Opolska (SP w Garbowie), Mateusz Drapała (SP w Żyrzynie), Zuzanna Twardowska (SP w Wojciechowie) i Maja Chabros (SP w Ożarowie).

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum jury oceniło 24 recytatorów.

I miejsce  zdobyła Agnieszka Żurawska ze Szkoły Podstawowej w Wojciechowie;

II miejsce przypadło Żanecie Piotrowskiej (SP w Maszkach) i Franciszkowi Matraszkowi (SP w Przybysławicach), zaś na III miejscu znalazła się Wiktoria Hamera (SP w Niemcach).

Wyróżnienia otrzymali:  Natalia Twardzik (SP w Nałęczowie), Angelika Cybula (SP w Żyrzynie), Oliwia Landos (SP w Garbowie) i Jędrzej Pietrak (SP w Lublinie).

Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku!