Prapremiera spektaklu „Lublin i jego legendy”

Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej, korzystający z opieki świetlicowej, w roku szkolnym 2015/2016 mieli możliwość wzięcia udziału w innowacji pedagogicznej „Z baśnią i legendą dookoła Polski” prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę świetlicy. W ramach tych zajęć poznawali oni polskie legendy. Podczas spotkań prowadzonych w bibliotece uczniowie zapoznawali się z treścią legendy lub baśni, po wysłuchaniu tekstu przygotowywali pracę plastyczną, odnajdowali na mapie Polski miejsca, o których opowiadała dana legenda, przygotowywali i przeprowadzali quiz.

W drugim semestrze uczniowie poznawali głównie legendy związane z Lublinem i okolicami. Na ich podstawie opracowany został scenariusz przedstawienia „Lublin i jego legendy”.

9 maja uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas drugich mieli okazję obejrzeć nasze przedstawienie jako pierwsi. Drugoklasiści okazali się doskonałymi aktorami a występy na scenie dostarczyły mnóstwa emocji i radości.

Na zakończenie innowacji, w czerwcu, planowana jest wycieczka do Lublina i spacer „Śladami legend lubelskich”.

Anna Zając, Anna Czernel