II Międzyszkolny konkurs języka angielskiego – The Master of English Competition

II MIEDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„THE MASTER OF ENGLISH COMPETITION” 

16.05.2014 r.w Zespole Szkół w Garbowie odbył się II Międzyszkolny konkurs języka angielskiego „The Master of English Competition”. Organizatorem konkursu byli nauczyciele języka angielskiego p. A.Pliszka, p. A. Michońska we współpracy z wydawnictwem Pearson. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas III z 4 szkół gimnazjalnych : Jastkowa, Przybysławic, Markuszowa, Garbowa, którzy rywalizowali ze sobą rozwiązując test leksykalno-gramatyczny z elementami kulturoznawczymi. Test sprawdzał umiejętności posługiwania się językiem angielskim wykraczające poza podstawę programową w obszarach: czytania ze zrozumieniem, reagowania językowego w odpowiednich sytuacjach oraz wykorzystania wiedzy leksykalno-gramatycznej . Głównym celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań językiem , poszerzanie wiedzy i umiejętności językowych , a także nawiązanie współpracy ze szkołami. W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono 8 najlepszych uczestników:

miejsce I – Klaudyna Gietka Gimnazjum w Jastkowie

miejsce II – Marek Łaszcz Publiczne Gimnazjum w Garbowie. Klaudia Dec Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach 

miejsce III – Pawerł Głębicki Gimnazjum w Markuszowie 

wyróżnienia: Filip Kwit Gimnazjum w Markuszowie 

Małgorzata Tokarska Publiczne Gimnazjum w Garbowie 

Justyna Rozwadowska Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach 

Nikola Grzegorczyk Publiczne Gimnazjum w Przybysławicach 

Nagrodzeni uczniowie otrzymali cenne nagrody w postaci słowników, książek ,pomocy dydaktycznych, a oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i zasłużone pochwały od swoich nauczycieli. 

Gratulujemy!!! 

Organizatorzy; koło języka angielskiego 

Agnieszka Pliszka