Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

13 maja odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. Zorganizowany on został w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych, którzy brali udział w dziesiątej już edycji konkursu oraz dla uczniów gimnazjum, dla których była to trzecia edycja.

W konkursie wzięło udział łącznie dziewiętnastu uczniów szkół podstawowych z Lesiec, Bogucina, Przybysławic, Woli Przybysławskiej i Garbowa oraz dziesięciu gimnazjalistów ze szkół w Garbowie i Przybysławicach. Po napisaniu dyktanda, które nam uczniom sprawiło trochę trudności, komisja w składzie: pani Elżbieta Zielińska, pani Agnieszka Jóźwiakowska, pani Anna Gnieciak, pani Krystyna Wawręta i pani Agnieszka Sulej po dokładnym sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców: 

W kategorii wiekowej dla uczniów szkół podstawowych: 

I miejsce – Dominika Szymczyk (SP Garbów) 

II miejsce – ex aequo Izabela Wójcik (SP Garbów) i Michał Perdun (SP Ożarów) 

III miejsce – Alicja Wójcik (SP Garbów) 

W kategorii wiekowej dla uczniów gimnazjum: 

I miejsce – Patrycja Kowal (PG Przybysławice) 

II miejsce – ex aequo Michalina Sadurska (PG Garbów, Ilona Rozwadowska (PG Garbów) i Hubert Bogusz (PG Przybysławice) 

III miejsce – Katarzyna Bednarczyk (PG Garbów) 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. 

Gratulacje należą się jednak wszystkim uczniom, którzy przystąpili do konkursu, także tym, którzy nie zostali laureatami. Poziom był bardzo wyrównany, a o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty. 

Anna Wójcik 

uczennica kl. IIIb gimnazjum