Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie oraz oddziały przedszkolne w placówce otrzymały w 2024 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, realizację działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

Z pomieszczeń biblioteki szkolnej korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły, zarówno ci starsi jak i najmłodsi.  Z myślą o przedszkolakach i czytelnikach z klas 1-3 zakupione zostaną nowe elementy wyposażenia – półki na książki z siedziskami. Nowa aranżacja umożliwi wydzielenie księgozbioru przeznaczonego specjalnie dla najmłodszych czytelników.

Korzystając z otrzymanego dofinansowania biblioteka szkolna wzbogaciła swoje wyposażenie o kolorową drukarkę, dzięki czemu, w ramach promocji czytelnictwa,  najaktywniejsi w roku szkolnym 2023/2024 czytelnicy otrzymali kolorowe dyplomy.

Otrzymane środki pragniemy wydać zgodnie z potrzebami czytelniczymi naszych uczniów. W tym celu przeprowadzone zostały Ogólnopolskie Wybory Książek (wyniki wskazały na pozycje najczęściej czytane), i dlatego zapraszamy do dalszego współtworzenia list zakupów książkowych (linki do list poniżej).

PRZEDSZKOLE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNdZuqNf9a8BPiHPbLlOoAp_A02dDA1gF-IOqaRoVCA/edit?usp=drivesdk

KLASY MŁODSZE 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10VfZCYDU_iI3VfcuYdRZ76Nfqr_hJ75XRHI8gcNM7AU/edit?usp=drivesdk

KLASY 4-8

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19S7zBMtpTmFRq4m0xNkoGDBwxJBdF2z07FP5GEcSuxc/edit?usp=drivesdk

Zakupy książkowe już się rozpoczęły (w czerwcu kupiono 143 pozycje). Zdecydowana większość zamówień zrealizowana zostanie w okresie od września do grudnia 2024 roku.

Mam nadzieję, że uzyskane dofinansowanie pozwoli uczynić księgozbiór biblioteki jeszcze bardziej atrakcyjnym dla naszych uczniów, aranżacja wypożyczalni i czytelni zachęci do częstych odwiedzin w bibliotece i samodzielnej lektury, a nowe wyposażenie (komputer) usprawni pracę bibliotekarza.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025