Wyniki Ogólnopolskich Wyborów Książek

Uczniowie Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 3 do 7 czerwca będą mieli możliwość wzięcia udziału w akcji Ogólnopolskie Wybory Książek i wskazać książki, które najbardziej podobały im się w ostatnich dwóch latach.

Akcja ma na celu zbadanie prawdziwych preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

Wyniki tutaj:

https://www.wyboryksiazek.pl/sprawozdanie/Szkola-Podstawowa-im-Marii-Konopnickiej-w-Garbowie/fbd30941-faf8-45a4-b7fb-1260407368cc

Jako szkoła, która jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, możemy wykorzystać Ogólnopolskie Wybory Książek do spełnienia wybranych wymogów programu.

Przebieg akcji

1. 3 czerwca uczniowie otrzymają karty do głosowania, na których mogą wskazać do 3 najciekawszych, czytanych w dwóch ostatnich latach książek.

2. Karty wypełnić można w domu lub w szkole.

3. Głosujemy na konkretne książki (podając tytuł i autora) lub na serię (np. podając tytuł serii/ identyfikujący serię element np.: Kicia Kocia, Wojownicy, Zwiadowcy i autora).

4. Dopuszcza się prowadzenie kampanii promującej książki/serie i nakłanianie innych uczniów do oddania na nie głosu.

5. Każdy uczeń dysponuje JEDNĄ kartą do głosowania.
Udział w wyborach potwierdza podczas oddawania głosu podpisem złożonym na LIŚCIE UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA w obecności komisji wyborczej wyłonionej z uczniów danej klasy lub wskazanych przez bibliotekarza.

6. Za głos ważny uznaje się taki, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować wskazaną książkę/ serię.

7. Głosy zostaną policzone przez komisje wyborcze a wyniki upublicznione (strona szkoły, media społecznościowe, przekazane organizatorowi).

8. Wyniki głosowania będą wskazówką dla bibliotekarza przy tworzeniu listy zakupów książkowych w ramach realizacji NPRCz2.0.

Ogólnopolskie Wybory Książek to akcja organizowana przez branżowy miesięcznik „Biblioteka w Szkole” wraz ze środowiskiem bibliotek z całej Polski. W pierwszej edycji z 2015 r. wzięło udział ponad 450 tys. uczniów.
W wyniku wyborów zostanie opublikowana lista ulubionych książek dzieci i młodzieży z całej Polski. Akcja jest apolityczna i pozbawiona zewnętrznego finansowania. Nikt na niej nie zarabia.

Wyniki będą dostępne na stronie www.wyboryksiazek.pl oraz na stronie szkoły i w mediach społecznościowych szkoły.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 prawa autorskiego zdjęcie lub film przedstawiający osoby będące elementem imprezy masowej lub zgromadzenia, nie wymagają zgody na rozpowszechnianie wizerunku. W konsekwencji nie zawierają także danych osobowych, więc nie podlegają pod RODO.