Podsumowanie akcji „Góra grosza”

Podczas akcji udało się zebrać kwotę w wysokości 764,78gr. (ok.76 kg)