Ślubowanie klas pierwszych

13 października odbyło się Ślubowania uczniów klas pierwszych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca wójta gminy- pani Małgorzata Sanaluta, przewodnicząca Rady Rodziców- pani Ewelina Jędrejek oraz wychowawcy z oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczali nasi pierwszoklasiści. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do wykonywania przygotowanych zadań m.in. zaprezentowali swoją wiedzę o Ojczyźnie, zaśpiewali piosenkę, udowodnili znajomość zasad zachowania się w szkole, pokazali, że są zwinni i sprawni. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty od zaproszonych gości oraz rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.