Podsumowanie projektu „Lekturki spod chmurki”

W bieżącym roku szkolnym w  klasie IIIa  realizowana była innowacja pedagogiczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” w ramach Międzynarodowego  Projektu Edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III. Innowacja pedagogiczna realizowana była od października 2021r. do maja 2022r.             

 W ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniowie poznali interesujące lektury. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe włączali się w wiele innowacyjnych zadań z tekstem. Uczestniczyli w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. Trzecia edycja projektu polegała na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Przez cały rok świetnie się bawiliśmy, czytając i omawiając lektury w ciekawy sposób. Otrzymaliśmy certyfikat ukończenia projektu.