Laboratoria Przyszłości

W ramach Programu Rządowego ,,Laboratoria Przyszłości” realizowanego  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, dzięki pozyskanym środkom finansowym, stworzy dwie nowoczesne klasopracownie: kulinarną i robotyki. Celem podjętej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły oraz poszerzenie jej oferty edukacyjnej. Zajęcia prowadzone w dwóch innowacyjnie doposażonych salach będą angażować uczniów do odkrywania nieznanego, a  poprzez eksperymentowanie nasi podopieczni będą mogli zdobywać praktyczne umiejętności. Mamy nadzieję, że nasze działania będą sprzyjać odkrywaniu talentów, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, kreatywności.