Poradnik dla rodziców – jak wspierać dzieci w wyborze szkoły.


Poradnik dla rodziców – jak wspierać dzieci w wyborze szkoły.


1. Warto przeprowadzić z dzieckiem tzw. analizę jego osiągnięć:
Przeanalizować możliwości intelektualne dziecka. Czy na pewno poradzi sobie w szkole o wyższych wymaganiach edukacyjnych np. w liceum czy technikum oraz jak to jest z jego zdolnościami do uczenia się. Zastanowić się, czy dziecko jest gotowe na wysiłek edukacyjny związany z nauka np. w liceum.
Warto zwrócić uwagę na oceny dziecka z poszczególnych przedmiotów, ale również na fakt, czy lubi się ich uczyć i czy go interesują. Trzeba zadać sobie pytanie, czy w liceum będzie chciało uczyć się biologii na rozszerzeniu, co oznacza 6-7 godzin (a czasem nawet więcej) tego przedmiotu tygodniowo (począwszy od klasy drugiej).
2. Zainteresowania i pasje.
Co moje dziecko robi w wolnym czasie, nawet jak gra w gry czy ogląda filmy na YouTube, to o jakiej treści, co go tam interesuje?
Co ogląda w TV, jakie czyta książki? Być może ma jakieś szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie, np. lubi opiekować się dziećmi, zwierzętami, projektuje sobie stroje czy swój pokój. Na jakie zajęcia pozalekcyjne chodzi lub chodziło?
4. Jaki jest jego stan zdrowia – do szkół zawodowych (technikum i branżowych) konieczne jest zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
5. Jaki ma temperament – czy raczej woli pracować w grupie czy indywidualnie (w samotności). Czy wolałoby pracę poprzedzoną planem, raczej przewidywalną i spokojną czy taką, w której zawsze coś się dzieje i tak naprawdę trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał dzień pracy.
6. W jakich obszarach zawodowych jest większe prawdopodobieństwo, że się sprawdzi np. w pracy: z ludźmi, z maszynami i urządzeniami, z przyrodą, w tym ze zwierzętami,
z liczbami, artystycznej.
Co jeszcze warto zrobić?
Pojechać z dzieckiem do wybranych szkół na dzień otwarty i sprawdzić, jak dziecko czuje się w danej szkole.
Dowiedzieć się jak najwięcej o danym zawodzie, jeśli dziecko wybrało technikum lub szkołę branżową.
Zastanowić się wspólnie z dzieckiem, dlaczego wybiera ten, a nie inny profil klasy w liceum. Innymi słowy, do czego mu w przyszłości będzie potrzebna rozszerzona biologia, geografia lub inny przedmiot.
Co jeszcze warto zrobić i o czym wiedzieć?
1. Pozwalaj dziecku na samodzielne decyzje – rola rodzica polega na pokazaniu różnych dróg, aby dziecko mogło zdecydować.

3. Nie dramatyzuj, jeśli podjęta decyzja okaże się nietrafiona. To nie koniec świata,. Zastanów się z dzieckiem, jak można ją naprawić, co można zrobić inaczej.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi doradcami zawodowymi dla swoich dzieci. To rodzic najlepiej zna swoje dziecko i dlatego może najskuteczniej pomóc mu w rozwijaniu jego pasji, które będą spełnieniem w przyszłym życiu zawodowym. Kto, jeśli nie TY rodzicu, ma pomóc dziecku odnaleźć się w gąszczu edukacyjnych wyborów. Rolą każdego rodzica jest zawsze być przy dziecku.

pedagog szkolny Jolanta Marczak