Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie pragnie przedłożyć Wam Ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022.

Dla 3 i 4-latków proponujemy Zespół Wychowania Przedszkolnego, zaś dla 5 i 6-latków oddział przedszkolny.

Do klasy pierwszej zapraszamy wszystkich 7-latków.

Zapisu dziecka należy dokonać do 10 marca 2021r  w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.00 lub wysłać drogą e-mailową na adres szkola@garbow.pl Wnioski można pobrać poniżej lub odebrać w sekretariacie.