Terminarz zwrotu podręczników

Terminy zwrotu PODRĘCZNIKÓW do biblioteki (pozostałe książki także można oddać)

W klasach 1-3 do biblioteki podręczniki w kompletach oddaje wychowawca

8 czerwca            1a – 12.00;           1b – 11.30; 

9 czerwca –         5a – 8.30;            5b – 12.00;           3b – 14.40 ;

10 czerwca –       6c – 8.30;              11.45 – 2;             6b – 12.00

15 czerwca  –      3a – 8.30;             6a – 10.00

19 czerwca –       8b – 10.30;

22 czerwca –       8a – 9.00;             4 – 11.30

23 czerwca –       7a – 8.30;             7b – 11.30    

Godziny dla poszczególnych uczniów w klasie ustala wychowawca.