Rekrutacja do szkoły i oddziału przedszkolnego

Zgodnie z harmonogramem czynności i terminów w rekrutacji oraz rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Garbów jest organem prowadzącym obowiązują następujące terminy:

LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymdo 16 marca 2020r.od 6 kwietnia do 17 kwietnia 2020r.
2Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.23 marca 2020r, godz. 10.0024 kwietnia 2020r. godz. 10.00
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w formie pisemnego oświadczenia.od 23 marca do 31 marca 2020r.od 24 kwietnia do 30 kwietnia 2020r.
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.3 kwietnia 2020r. godz. 10.004 maja 2020r. godz.10.00

Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty, któóre należy złożyć w sekretariacie szkoły. Dokumenty nalęży skopiować ze strony szkoły (wkrótce w formacie pdf do pobrania) lub pobrać w sekretariacie szkoły.

Garbów, dnia …………………………….2020r

……………………………………………….…………………

(imię i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………….………..

(adres zameldowania)

……………………………….

(telefon)

Wniosek

Proszę o przyjecie mojego dziecka …………………………….…………………

ur. ………………………………………………..      w …………………………….………..

PESEL……………………………  do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 1 września 2020r .

Jestem zainteresowany/a opieką mojego dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach : 

od …………do…………….

…………………………………………

(podpis ojca dziecka)

…….…………………………………..

(podpis matki dziecka)

⃰ właściwe podkreślić

Garbów, dnia …………………………….2020r

……………………………………………….…………………

(imię i nazwisko rodziców dziecka/prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………………………….………..

(adres zameldowania)

……………………………….

(telefon)

Wniosek

Proszę o przyjecie mojego dziecka …………………………….…………………

ur. ………………………………………………..      w …………………………….………..

PESEL……………………………  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie od 1 września 2020r do grupy:

                                                                                                       6 latków ⃰

                                                                                                       5 latków ⃰

                                                                                                       3-4 latków ⃰

Jestem zainteresowany/a opieką mojego dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach : 

od …………do…………….

…………………………………………

(podpis ojca dziecka)

…….…………………………………..

(podpis matki dziecka)

⃰ właściwe podkreślić

DEKLARACJA

kontynuowania wychowania przedszkolnego

Deklaruję wole kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

w oddziale przedszkolnym/ zespole wychowania przedszkolnego:

3-4 latków

5- latków

6- latków

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

przez dziecko:

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                          (imię / imiona i nazwisko dziecka)

           

                                                 numer PESEL dziecka

…………………………………….                                     ……………………………………

podpis matki/opiekuna prawnego                                                                      podpis ojca/opiekuna prawnego

DEKLARACJA

kontynuowania wychowania przedszkolnego

Deklaruję wole kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

w oddziale przedszkolnym/ zespole wychowania przedszkolnego:

3-4 latków

5- latków

6- latków

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie

przez dziecko:

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                          (imię / imiona i nazwisko dziecka)

           

                                                 numer PESEL dziecka

…………………………………….                                     ……………………………………

 podpis matki/opiekuna prawnego                                                                             podpis ojca/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.