III Wojewódzki Konkurs Recytatorski twórczości Bronisława Pietraka

22 listopada 2019 r. nasza szkoła wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „Wektor” w Garbowie zorganizowała III Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Bronisław Pietrak – chłopski piewca Lubelszczyzny”.

Gospodarzem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna, zaś patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty.Wzięło w nim udział 46 recytatorów, którzy reprezentowali 14 szkół z powiatów: lubelskiego, puławskiego i chełmskiego. Do oceny recytacji powołano dwie niezależne komisje.

Jury w składzie: Anna Kistelska, Marlena Radwan i Halina Stępniak po wysłuchaniu 33 recytatorów w kategorii uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej wyłoniło 7 laureatów i przyznało 3 wyróżnienia. I miejsce zajęła nasza reprezentantka – Emilia Opolska oraz uczennica z SP w Maszkach Aleksandra GuzII miejsce:Nikola Czerniec (SP w Wojciechowie), Julia Majchrzak (SP w Niemcach) i Julia Siwiec (SP w Maszkach); miejsce III: Julia Stachal (SP w Leścach) i Martyna Wolak (SP w Bogucinie). Osoby wyróżnione: Hanna Mytyk i Nadia Paluch (SP w Niemcach) oraz Maciej Skałecki (SP w Bogucinie).

W kategorii klas VII-VIII szkoły podstawowej wystąpiło 13 recytatorów. Jury w składzie: Patryk Pawelec, Dorota Mościbrodzka i Elżbieta Stodulska I miejsce przyznało Maciejowi Smolińskiemu z SP w Nasutowie, na miejscu II znaleźli się Natalia Iwaniak z SP w Wojciechowiei Kacper Łuka z SP w Ożarowie, zaś III przypadło Emilii Martynie z SP w LeścachPonadto jury wyróżniło następujące osoby: Emilię Domonik (SP w Nasutowie), Annę Kozłowską (SP w Rudzie-Hucie) i Dorotę Piróg (SP w Wojciechowie).

Wszystkim nagrodzonym i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje!