15 000 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej – NPRCz

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu możemy wzbogacić zbiory biblioteki o pozycje książkowe o łącznej wartości 15 000 zł. Bibliotekarz już w ubiegłym roku zbierał od uczniów, rodziców i nauczycieli informacje, które pomogły w utworzeniu listy tytułów pożądanych przez czytelników. Oczywiście lista ta jest nadal otwarta, ponieważ zakupy i opracowanie zbiorów prawdopodobnie uda się zakończyć w listopadzie. Czekamy zatem na propozycje.

W związku z udziałem szkoły w NPRCz w każdym oddziale realizowany będzie co najmniej jeden projekt promujący czytelnictwo. Projekty opracowane przez bibliotekarza i realizowane w każdej klasie to:


NASZA PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI
Uczniów oddziałów przedszkolnych i klas młodszych, podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy do systematycznego czytania i dokumentowania tej aktywności na „kartach systematycznego czytania”. Dodatkowo wprowadzamy element rywalizacji międzyklasowej. Czas poświęcony na czytanie przez wszystkich uczniów zamieniony zostanie na punkty, które pozwolą klasie zdobyć symboliczną książkę na ich klasową rysunkową półkę, umieszczoną na gazetce przed salą.

CZYTANIE SIĘ OPŁACA  (klasy czwarte i wyżej)
Uczniowie czytają pozycje poszerzające wiedzę z poszczególnych przedmiotów i dokumentują to w zeszytach przedmiotowych. Notatkę prezentują na początku lekcji. Za to działanie otrzymują dodatkową ocenę. Tytuł przeczytanej pozycji, związanej z nauczanym przedmiotem, umieszczają w widocznym miejscu sali, na liście pt. „Super książki”.

Celem obu projektów jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem, wskazanie innych niż podręcznik źródeł wiedzy oraz wzbudzenie przekonania o korzyściach płynących z czytania.

Dodatkowo, udział w projektach powinien  pozwolić uczniom na doskonalenie autoprezentacji,  wzmocnić motywację do poszerzania wiedzy, wdrożyć do systematyczności oraz rozwinąć umiejętność samokształcenia i nabywania wiedzy mimowolnie.

 W ciągu roku szkolnego realizowane będą także projekty opracowane przez innych nauczycieli.