Gminno – Parafialny Konkurs Biblijny

Na terenie parafii od kilku lat odbywa się konkurs biblijny dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Wójta gminy Garbów Pana Kazimierza Firleja oraz Proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w  Garbowie Ks. Zenona Małyszka. W bieżącym roku dotyczył on Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa. Z naszej garbowskiej szkoły w etapie międzyszkolnym (10 czerwca 2015 r., Wola Przybysłąwska) uczestniczyły dwie uczennice: Anna Wójcik z kl. V oraz Izabela Wójcik z klasy VI.

Konkurs co roku organizowany jest przez katechetę, pana Jarosława Czępińskiego ze szkoły w Woli Przybysławskiej.

W tym roku nasza radość z uczestnictwa jest tym większa, ponieważ Izabela Wójcik uzyskała największą ilość punktów i zajęła w konkursie I miejsce.                      

Iza, gratulujemy! I życzymy sukcesów w przyszłym roku podczas biblijnego konkursu na etapie gimnazjalnym, który organizowany jest przez katechetów gimnazjum w Garbowie.