Pielgrzymka do Częstochowy – praca domowa

Podczas pielgrzymki do Częstochowy (9 października – zjazd szkół im. Jana Pawła II),

młodzi otrzymali „zadanie domowe” od Abp Celestino Migliore (nuncjusza apostolskiego),

który przewodniczył liturgii Mszy św., zadanie o którym przypomniała nam również

pani Dyrektor i które odrobiliśmy:)

Dzielimy się zatem naszymi przemyśleniami – co dla uczniów gimnazjum (klasy III)

oznacza, że są uczniami szkoły, noszącej imię Jana Pawła II?:

– motywuje mnie to do nauki

– czuję się wezwany by rozsławiać Jego imię

– staram się sięgać do Jego nauczania i według tej nauki postępować

– to zaszczyt mieć takiego patrona

– JPII jest dla mnie wzorem i autorytetem

– wzywa to mnie do odpowiedzialności i właściwej postawy

– jestem przekonana, że mogę liczyć na jego wsparcie i wstawiennictwo u Boga

– jestem dumna, że mogę uczyć się w szkole, której patronem jest tak Wielki Polak

– to zobowiązuje nas do prezentowania swoją postawa pewnego poziomu kultury, zachowania

– dzięki tej przynależności możemy spotykać się z innymi uczniami, którzy chodzą do szkół im. JPII, możemy się razem modlić

– JPII jest dla mnie wzorem jak przebaczać tym, którzy wobec mnie zawinili

– jest dla mnie wzorem, szczególnie w chwilach, gdy czuję się zagubiony

– wartości, które wskazywał ludziom młodym stanowią odniesienie do budowania mojej hierarchii wartości

– czuję się w ten sposób niejako reprezentantem tego świętego patrona

– oznacza dla mnie, że powinienem się starać, by godnie reprezentować moją szkołę, bo JPII pokładał wielkie nadzieje w ludziach młodych, takich jak ja!

– kiedy JPII zmarł miałem 6 lat, a mimo to jest dla mnie kimś bardzo ważnym i drogim

– codziennie, kiedy wchodzę do szkoły, spoglądam na jego obraz i proszę go, by wspierał mnie w dobrym życiu i pomagał w nauce.

Wypowiedzi uczniów zebrała s. Marta Raducha.