Profilaktyka w naszej szkole.

Wciąż rośnie liczba problemów z którymi borykają się nasze dzieci i młodzież. Pojawiają się nowe zagrożenia dla ich prawidłowego rozwoju. Szkoła jest miejscem, od którego oczekuje się rozłożenia parasola ochronnego nad dziećmi. Temu właśnie mają służyć wszystkie działania profilaktyczne. Mają one na celu dać naszym dzieciom wiedzę jak zapobiegać niepożądanym zjawiskom w ich rozwoju, eliminować czynniki zachowań ryzykownych oraz wzmacniać działania chroniące przed niepożądanymi zjawiskami. To właśnie staramy się robić prowadząc działania profilaktyczne z naszymi uczniami.

W I półroczu realizowany był w naszej szkole projekt „Bądź bezpieczny w sieci”. Jego podsumowaniem był mini-konkurs, który polegał na odpowiedziach uczniów na pytania dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobyli podczas lekcji na których omawiane były tematy jak bezpiecznie korzystać z urządzeń cyfrowych, z Internetu, co to jest cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić. „Wisienką na torcie” był DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU obchodzony 9 lutego, podczas którego w większości klas rozmawialiśmy co zrobić żeby uniknąć problemów w Sieci. Zainteresowani nauczyciele przez cały miesiąc mają możliwość udziału w specjalnych webinarach Polskiego Centrum Safer Internet.

W II półroczu realizujemy projekt „Bądź zdrowy, bądź bezpieczny”, podczas którego nasi uczniowie zdobywają wiedzę jak dbać o zdrowie ciała i duszy, jak używkom mówić NIE i jak dbać o to by człowiek był zdrowy w zdrowym świecie!
Przez cały rok realizujemy również w naszej szkole Program „Chronimy dzieci”.

                                                  psycholog Agnieszka Stępniak-Łuczywek, pedagog Jolanta Marczak