Laboratoria Przyszłości

W ramach Programu Rządowego ,,Laboratoria Przyszłości” realizowanego  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, dzięki pozyskanym środkom finansowym, stworzy dwie nowoczesne klasopracownie: kulinarną i robotyki. Celem podjętej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły oraz poszerzenie jej …

 Innowacja pedagogiczna ,,Uczę się praktycznie, poznaję świat polisensorycznie  ”

W naszym przedszkolu w grupie dzieci pięcioletnich prowadzona jest innowacja pedagogiczna, która  powstała w celu  stymulowania   wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez jego działanie wielozmysłowe, poprzez odczuwanie, doświadczanie, przeżywanie. Przedszkolak badając otoczenie za pośrednictwem wielu  zmysłów kształtuje wyobrażenie o najbliższym otoczeniu, poznaje i doświadcza rzeczy, o których istnieniu nie zdawał sobie sprawy. …