Laboratoria Przyszłości

W ramach Programu Rządowego ,,Laboratoria Przyszłości” realizowanego  przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie, dzięki pozyskanym środkom finansowym, stworzy dwie nowoczesne klasopracownie: kulinarną i robotyki. Celem podjętej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły oraz poszerzenie jej …

Rekrutacja

Informacja dla RodzicówRekrutacja do klasy I, oddziałów przedszkolnych grupy 5/ 6 – latków w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Garbowie oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2022/23 Zapraszamy Rodziców do zapisu dzieci do naszej szkoły.Terminy rekrutacji:do 11 lutego 2022 – złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania w ZespoleWychowania Przedszkolnego …